Finansering

Vi på Bolagsgruppen kan hjälpa er med de flesta typer av finansiella tjänster, genom våra samarbetspartners. T.ex finansiera bolagsköp, factoring, bilfinansiering, maskinfinansiering osv.

Så här kan vi hjälpa er med finansering

Att köpa ett bolag eller en verksamhet kan gå till på två sätt. Aktiebolag och handelsbolag kan köpas upp genom att förvärva företagets aktier respektive andelar. Det andra alternativet är en inkråmsaffär som innebär att du köper företagets tillgångar, vilket också är det enda alternativet om du ska köpa en enskild firma.

  1. Köp av aktier eller andelar: Den här typen av bolagsförvärv innebär att du tar över hela verksamheten, inklusive tillgångar, skulder, ingångna avtal och personal. Börsnoterade bolag är enklast att köpa, då du helt enkelt förvärvar bolagets aktier till aktuell börskurs på kontraktsdagen. Om du köper ett handelsbolag, en ekonomisk förening, eller ett aktiebolag som inte är börsnoterat, avtalar du istället om pris och villkor med ägaren.

  2. Inkråmsaffär: En inkråmsaffär betyder att du köper företagets tillgångar, inklusive maskiner, varulager, immateriella rättigheter och liknande. Du kan också välja att också ta över skulder som en del av köpeskillingen. Säljaren behåller firman (inklusive organisationsnumret) vid en inkråmsaffär. En enskild firma är ingen egen juridisk person och kan därför inte köpas i sin helhet utan endast genom en inkråmsaffär.

Vi på Bolagsgruppen kan hjälpa er med de flesta typer av finansiella tjänster, genom våra samarbetspartners. T.ex finansiera bolagsköp, factoring, bilfinansiering, maskinfinansiering osv.

Hör av er till oss om ni har några frågor eller behöver hjälp.      Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort.