Fyll i din intresseanmälan här nedan

När du skickat in formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Ej bindade innan avtalet är påskrivet och bolaget betalt.

Företagets adressuppgifter

Detta kommer att stå på registreringsbeviset och i alla offentliga register.

Styrelse och firmateckning?


Styrelsen skall bestå av minst 1 ledamot och 1 suppleant. Om 3 eller flera ledamöter väljs behövs ingen suppleant.

Om en ledamot eller suppleant inte har svenskt personnummer behövs födelsedatum och fullständig adress samt passkopia på denna personen.


Om flera än 1 ledamot väljs måste en vara ordförande. Ledamot 1 blir alltid ordförande i denna anmälan.

Bolaget behöver inte ha VD, så bara ange detta om så önskas.

Ledamot

Suppleant

Revisor


Bolaget har bildats utan revisor. Vi har revisorer om det önskas. Har ni egen revisor så ange pers nr på denna.

Då kan ni i så fall lämna fältet med pers nr tomt.

Bolagsordning


Föreslå gärna tre namn direkt så går handläggningen snabbare i fall nr 1 inte godtages. Namnen bör vara unika med påhittat namn, geografiskt bestämt eller specifik verksamhet, för att lättare bli godkänt. Namnet "aktiebolag" eller bara "AB" måste finnas med i namnet.

Verksamhet

Säte

Ange län och kommun som styrelsen skall ha sitt säte (kontor)

Räkenskapsår

Bolaget har bildats med kalenderår 1 januari - 31 december. Det betyder att verksamhetsåret slutar 31 december och bokslutet skall lämnas in 6 månader efter.

Om ni önskar byta till räkenskapsår eller annat brutet räkenskapsår ange det här. Om inget anges gäller det som redan finns registrerat.

Aktiekapital & ägare

Ange samtliga delägares namn, personnummer och fullständig adress med ägarandel som summerar till valt antal aktier. Detta till överlåtelsehandlingarna och ändringsanmälan till Skatteverket.

Bolagsägare (Aktieägare)

Bolagsägare 2 (Aktieägare)

Registrering av delgivningsmottagare

Om ett aktiebolag eller en förening inte har någon behörig ställföreträdare som bor i Sverige måste styrelsen utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare.