Snabbavveckling - Avveckla ditt aktiebolag tryggt och

Sälj ditt aktiebolag till oss, bli av med den långa likvidationsprocessen på dagen.
Bolagsgruppen har av Bolagsverket godkänd likvidator för allas trygghet.Tycker du det är komplicerat, tidskrävande och dyrt att likvidera ett aktiebolag? Det är det också. Låt oss avveckla ditt aktiebolag genom en snabbavveckling!

En snabbavveckling är precis som det låter; det går snabbt och enkelt. Bolagsgruppen erbjuder en förenklad avvecklingsprocess med väldigt få handlingar, vilket gör administrationen smidig för dig. Vi köper bolaget och lägger ner det. Istället för att behöva vänta de 6-8 månader som en normal likvidation tar, köper vi ditt eller din kunds bolag och sköter hela avvecklingen direkt. Redan efter att vi fått din förfrågan ger vi en offert på bolaget. Och du får pengarna för ditt bolag nästan omedelbart.

I samma stund som vi tagit över avvecklingen kan du lämna hela likvidationen bakom dig. Vi sköter sedan bolagets åtaganden såsom att lämna årsredovisning, deklarationer och kontrolluppgifter fram tills dess att bolaget är helt likviderat.

Vad kostar det?
Vi köper ditt bolag baserat på bolagets egna kapital. Pris enligt offert.

Att tänka på.
För att vi ska kunna snabbavveckla ditt eller din kunds bolag behöver vi aktuell balans- och resultatrapport. Bolaget ska vara vilande och balansrapporten ska bara innehålla kassa samt eventuella skattefordringar/skulder. Inget annat såsom inventarier eller leverantörsskulder får finnas.