störst i sverige på bolag!

Våra bolagskonsulter har lång erfarenhet av att lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer.

Våra bolagskonsulter har lång erfarenhet av att lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer.

Bolagsgruppen har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer. Genom att omedelbart göra en analys av företagets uppkomna situation så finner vi vanligen både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Under årens lopp har vi utarbetat en enkel och effektiv metodik för problemlösning. Den fungerar lite som en ryggrad när vi ska sätta oss in i olika problemställningar, samtidigt som vi lättare förstår omfattningen av hela problematiken.

Metodiken bygger på rak kommunikation med företagsledningen i kombination med analys och egen förståelse för företagets resultat- och balansräkning. Analysen omfattar även rådande marknadsförutsättningar. Till detta kan läggas vår långa erfarenhet av eget företagande som gett oss god kunskap och erfarenhet inom tvister och obestånd.

Företagsledare i mindre och medelstora företag har ofta behov av rådgivning inom just tvister och obeståndsfrågor. Tack vare vår samlade kompetens inom dessa områden, så kan vi lösa och förebygga både nuvarande och framtida tvister och obestånd.

Bolagsgruppens ambition är alltid att stödja företag och enskilda personer med stort engagemang och okonventionella lösningar som har en sak gemensamt – de lyckas oftast vända företagets motgångar till framgång!