Bolagsgruppen - Störst i Sverige på bolag!

Med lång erfarenhet av förmedling och försäljning av alla bolagsformer

Varför ska du anlita Bolagsgruppen?

Vi som arbetar på Bolagsgruppen bildar tillsammans ett kompetent team med flera års erfarenhet inom bolagsöverlåtelser i hela Norden. Vi förmedlar framgångsrikt både lagerbolag, bolag med historik och utländska bolag. Du som kund slipper krånglig administration, långa handläggningstider och du får allt stöd du behöver under ärendets gång.
Vi har även lång erfarenhet inom bolagsjuridik, organisationsutveckling, ekonomi, redovisning, skattemål, obestånd, offentlig förvaltning och upphandling samt rådgivning med lönsamhet i fokus.

Vi är vana att framgångsrikt lösa problem åt företag i olika juridiska tvister och ekonomiska obeståndssituationer. Vi analyserar den uppkomna situationen och finner både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Bolagsgruppens ambition är att alltid stödja företag och enskilda personer med stort engagemang och okonventionella lösningar –  och vi lyckas i de flesta fall vända företagets motgångar till framgång!